Valkompassen

Vet du inte vem du ska rösta på? Svara på frågorna i valkompassen och se hur bra dina svar stämmer överens med kandidaternas. Frågorna rör viktiga och aktuella ärenden i anslutning till de förtroendevaldas uppgifter och värderingar och kyrkans inriktning.

» Till valkompassen

Observera att alla kandidater i församlingsvalet inte har svarat på frågorna i valkompassen. En lista över alla kandidater i Åbo och S:t Karins finns församlingsvis i avdelningen Kandidater.

Kom ihåg att i valet kan du endast rösta på din egen församlings kandidater.