Verksamhet

Verksamhet

Bekanta dig med Åbo svenska församlings verksamhet och kom med!

Ämbetsbetyg och släktutredningar

Ämbetsbetyg och släktutredningar

Här hittar du information om ämbetsbetyg och släktutredningar. Beställning, priser mm.

Gravskötsel

Gravskötsel

Gravskötselns kundtjänst finns i gatuplan i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets hus på Eriksgatan 3 A. Gravkontoret är öppet vardagar kl. 8-15.45. Telefon 040 341 7010 E-post turku.hautatoimi@evl.fi

Samtalstjänsten

Samtalstjänsten

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.