Diakoni

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Matt. 7:12

Kontaktuppgifter och tidsbeställning

För dig som bor väster om Aura å, på samma sida som salutorget:

Eija Grahn, ledande diakon, tisdagar kl. 9-11 tel. 040-3417 460 (tidsbeställning)

 övriga ärenden 040-3417 467

För dig som bor öster om Aura å, på domkyrkosidan av staden:

Carita Eklund, diakonissa, torsdagar kl. 9-11 tel. 040-3417460 (tidsbeställning)

övriga ärenden 040-3417 473

Diakoniprästen gör också hembesök, håller andakter i hem och anstalter samt tar emot för själavårdssamtal. Om du inte kan ta dig till kyrkan eller Aurelia finns det möjlighet att få nattvarden hem till sig eller till sjukbädden.

Johan Mullo, kaplan tel. 040-3417 465.

 

 

Obs!

Juni – Augusti

Tidsbeställning endast tisdagar kl 9-11

tfn 040-341 7460