Dopet – barnets första fest

Mitt i vardagsstressen stannar vi upp för en stund tillsammans med den närmaste släkten och vännerna för att glädja oss åt livets gåva och med förtröstan se framåt. I dopet ber vi om det bästa möjliga för ett nytt liv: välsignelse, trygghet och kärlek. De bär barnet genom livet.

"Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör." (Psalm 139)

I dopet upptas barnet i vår Himmelske Faders familj och blir medlem i församlingen. Guds omsorg är alltid närvarande i barnets liv.

Att förbereda ett dop är ganska enkelt

Arrangemangen inför dopet börjar med att man tar kontakt med bokningsservicen eller en bekant präst. Med bokningsservicens personal kommer man överens om var och när dopet ska ske, vilken präst som ska döpa barnet och andra praktiska frågor.

  • Bokningsservicens tfn 040 341 7012 (tfn till den finskspråkiga bokningsservicen är 040-3417 011)

Dopet kan ordnas hemma, hos mor- eller farföräldrar, i församlingens lokaler, i kyrkan eller på någon annan plats som är viktig för familjen.

Vårt tips! Medlemmar i församlingarna i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet kan boka församlingslokaler gratis för dop – med undantag för några avgiftsbelagda lokaler: S:t Marie och S:t Katarina prästgårdar och Nummis församlingshem och röda stuga. Dopklänning (dopkolt) kan man också få låna i församlingen. Fråga om dopklänning när du tar kontakt med dopprästen.

 

Vill du reservera en doptid?

Kontakta bokningsservicen tel. 040 341 7012 eller lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Kontaktbegäran

Sockor åt nydöpta

Frivilliga i Katarina- och Henriksförsamling stickar tågsockor åt alla småttingar som döps i församlingen.

Läs mera...