Församlingsvalet i Åbo och S:t Karins

Hurdan är din kyrka? Påverka framtiden i din församling genom att rösta eller ställa upp som kandidat i församlingsvalet i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

I församlingsvalet den 18 november 2018 väljs kyrkans nya beslutsfattare. Invånarna i Åbo och S:t Karins utser nya förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige och tio till varje enskild församlings församlingsråd för åren 2019–2022. De förtroendevalda beslutar bland annat om församlingarnas linjedragningar de närmaste åren och om hur församlingarnas pengar används.

På den här webbplatsen hittar du information om hur man kandiderar i församlingsvalet, om röstningen och om de förtroendevaldas uppgifter. Välkommen med att påverka!

YouTube-video

De förtroendevalda som väljs i församlingsvalet representerar församlingsmedlemmarna och samarbetar med de anställda. De är med och bestämmer, påverkar, ger idéer och utvecklar församlingens verksamhet.

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Viktiga datum

Kandidatrekryteringen avslutas
17.9.2018

Förhandsröstning
6–10.11.2018

Valdag söndag
18.11.2018