Hyppää sisältöön

Ställ upp i församlingsvalet

Är du intresserad av att påverka på lokalplanet, i din församling eller i gemensamma kyrkofullmäktige? Vill du i framtiden också kunna påverka ärenden inom helhetskyrkan? Ställ upp som kandidat, morgondagens kyrka formas nu!

Vem kan bli kandidat?

En konfirmerad medlem av kyrkan kan kandidera, förutsatt att hen

  • har fyllt 18 år senast 20.11.2022
  • har blivit medlem i församlingen senast 15.9.2022
  • ger sitt skriftliga samtycke till att kandidera
  • hör till kyrkan och har förbundit sig att bygga gemenskapens framtid*
  • inte är omyndig**

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i olika åldrar och människor som tänker på olika sätt. På lokalplanet bidrar förtroendepersonerna med sina synpunkter till församlingsrådens och kyrkofullmäktiges beslutsfattande. Kandidaturen har betydelse också ur helhetskyrkans synvinkel, för till stiftsfullmäktige och kyrkomötet, det vill säga kyrkans riksdag, väljs lekmannarepresentanter just bland kandidaterna i församlingsvalet. Personer som innehar tjänster eller arbetar vi Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och de församlingar som ingår i den kan inte kandidera.

Gör så här:

Du kan ställa upp som genom att 

  • Gå med i en kandidatlista. Inför valet sammanställs kandidatlistor som består av flera kandidater. Kandidaterna i församlingsvalet ställs upp av valmansföreningar som kan vara förankrade i en väckelserörelse eller ett politiskt parti, ofta även i något visst tema eller en tankevärld. Det kan exempelvis handla om vilja att förnya kyrkan, främja jämlikheten eller stärka de ungas ställning i kyrkan. Bekanta dig med din hemförsamlings kandidatlistor och be vid behov om mera information av dem som sammanställer listorna.
  • Bilda en egen valmansförening. Hittar du ingen lämplig kandidatlista kan du bilda en egen. För att bilda en kandidatlista behövs tio röstberättigade medlemmar av en och samma församling. Tillsammans bildar de en valmansförening.
  • Ta kontakt med din hemförsamlings kontaktperson in valfrågor.

Sociala medie profil för kandidater:

Du kan ladda upp ett foto till din sociala medie profile här: 
Ehdokkaille - Kirkkohallitus (evl.fi)


*Om det här använder kyrkolagens 23 kap. 2 § uttrycket "för kristen övertygelse känd". Övertygelsen kontrolleras inte i praktiken. Den kristna övertygelsen tar sig olika uttryck hos olika människor.

**I Finland innebär omyndig en rättslig ställning där en person i princip inte har rätt att själv förvalta sin egendom, ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar. Med omyndig avses enligt 1 kap. 2 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) en person som inte har fyllt 18 år, alltså en minderårig, eller en person som har fyllt 18 år men förklarats omyndig.