Hyppää sisältöön

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ upp som kandidat och gör framtidens kyrka nu!

Vem kan kandidera i församlingsvalet?

En medlem i kyrkan kan kandidera förutsatt att hen

  • har fyllt 18 år senast den 18 november 2018
  • har blivit medlem i församlingen senast 17 september 2018
  • ger ett skriftligt samtycke till att kandidera
  • är känd för sin kristna övertygelse*
  • inte är omyndig**

En förtroendevald för in församlingsmedlemmens perspektiv i kyrkans beslutsfattande. Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla åldrar och människor som tänker på olika sätt. Personer som är anställda vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och de församlingar som ingår i den kan inte kandidera.

Gör så här:

Du blir kandidat genom att

  • Gå med i en kandidatlista. Inför valet sammanställs kandidatlistor som består av flera olika kandidater. Kandidaterna i församlingsvalet ställs upp av valmansföreningar som kan vara förankrade i en väckelserörelse eller ett politiskt parti, ofta också i ett visst tema eller en värdegrund. Det kan exempelvis handla om vilja att förnya kyrkan, främja jämlikheten eller stärka de ungas ställning i kyrkan. Bekanta dig med din församlings kandidatlistor och be vid behov om mera information av dem som sammanställer listorna.
  • Bilda en egen valmansförening. Hittar du ingen lämplig kandidatlista kan du bilda en egen. För att bilda en kandidatlista behövs tio röstberättigade medlemmar av en och samma församling.
  • Rådgöra med din församlings kontaktperson i valfrågor.

*Uttrycket känd för sin kristna övertygelse betyder att personen engagerar sig i kyrkans gemensamma framtid. Det här är nödvändigt om man ska arbeta i församlingens förtroendeorgan. Övertygelsen kontrolleras inte i praktiken. Den kristna övertygelsen tar sig olika uttryck för olika människor.

**Omyndig beskriver en rättslig ställning enligt finländsk lagstiftning som innebär att personen i princip inte har rätt att själv förvalta sin egendom, ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar. Med omyndig avses enligt 1 kap. 2 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) en person som inte har fyllt 18 år, alltså en minderårig, eller en person som har fyllt 18 år men förklarats omyndig.