Stödgrupp för sörjande

När man har drabbats av en nära anhörigs bortgång har man förutom de enskilda samtalen också möjlighet att delta i en sorgegrupp. Det innebär att man träffas regelbundet under en bestämd tid tillsammans med en präst och en diakon samt med andra sörjande.

Mera information om sorgegruppernas innehåll och tidpunkter ger

  • Eija Grahn 040 341 7467