Åbo domkyrka

Domkyrkogatan 1 , 20500 Åbo
040 341 7100

Öppen dagligen kl. 9-18

Åbo domkyrka

Åbo domkyrka är Finlands nationalhelgedom och huvudkyrka för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Åbo domkyrka har varit huvudkyrkan i Finland både under katolsk tid och under den protestantiska tiden efter reformationen.

Åbo domkyrka anses vara Finlands mest värdefulla byggnadshistoriska minnesmärke. Den vigdes till domkyrka år 1300 och fick sin slutliga form på 1400- och 1500-talen. Efter Åbo brand år 1827 fick Åbo domkyrka sin nuvarande inredning och ett nytt torn för att ersätta det som hade förstörts i branden.

Åbo domkyrka får en webbplats på svenska under våren 2017.

» turuntuomiokirkko.fi (länken leder till en annan webbplats)

Öppettider och bokning

Åbo domkyrka och Domkyrkomuseet är öppna alla dagar kl. 918. Under kyrkliga förrättningar och evenemang får man inte gå runt i kyrkan eller museet.

I kyrkans foajé finns en informationsdisk med begränsad försäljning. I kyrkans stenfot finns sommarkaféet Domcafé. Till höger vid ingången finns en toalett för allmänheten.

Domkyrkans lokaliteter kan bokas genom att kontakta Åbo Domkyrkoförsamlings församlingssekreterare på tfn 040 341 7351.

Parkeringsplatser

I närheten av Domkyrkan finns avgiftsbelagda parkeringsplatser. Man kan också enkelt ta sig till kyrkan med kollektivtrafik. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt. Även bussarna från Helsingfors och Tavastehus stannar intill Domkyrkan.

Tillgänglighet

• Tillgängligt för personer med rörelsehinder med undantag för Domkyrkomuseet.

• Ingång för rullstolsburna via norra dörren.

• Rullstolsramp till högaltaret.

• Tillgängligt för blinda.

• Induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel.

• Handikapptoalett.

Hörselslinga
Info
Café
Butik
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 24.1 kl. 13.00 -14.00

Domkyrkogatan 1, 20500 Åbo

Prästjour

Präst på plats i Domkyrkan för samtal och enskild nattvard.
sö 31.1 kl. 13.00 -14.00

Domkyrkogatan 1, 20500 Åbo

Prästjour

Präst på plats i Domkyrkan för samtal och enskild nattvard.