Hindersprövning

Alla par som ämnar ingå äktenskap genomgår hindersprövning. Det gör man för att se till att det inte finns något av de hinder som nämns i Finlands äktenskapslag för att de förlovade vigs. Hinder är till exempel ett ikraftvarande äktenskap eller registrerat partnerskap, nära släktskap, att man är under 18 år gammal eller att den ena parten har adopterat den andra.

Ansökan om hindersprövning

 • De förlovade ska tillsammans ansöka om hindersprövning hos den församling där de förlovade eller den ena av dem är medlem, eller hos magistraten.
 • Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg.
 • Intyget får man tidigast sju dagar efter att man har ansökt om hindersprövning.
 • När intyget om hinderslöshet är klart kan ni avhämta det från centralregistret eller få det hemskickat per post till angiven adress.
 • Intyget är i kraft i fyra månader.
 • Intyget ges till vigselförrättaren i samband med vigselsamtalet.

I Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet sköts hindersprövningen inför äktenskap av samfällighetens centralregister (Eriksgatan 3, Åbo). Man kan initiera hindersprövningen genom att tillsammans besöka centralregistret för att fylla i en blankett för ansökning om hindersprövning. Man kan också be om hindersprövning via e-tjänst eller per post.

Begäran om hindersprövning via e-tjänsten

Begäran om hindersprövning (pdf)

Lysning

Om ni kommer att ha kyrklig vigsel, kan ni i samband med hindersprövningen komma överens om lysning till äktenskap i kyrkan och kungörelse i tidningen.

Enligt gammal tradition kungörs avsikten att ingå äktenskap (lysning) i församlingens söndagsgudstjänst. Församlingen ber för det äktenskap som ska ingås. Ofta deltar de förlovade och deras släktingar i gudstjänsten.

OBS! Åbo svenska församling kungör inte vigdas namn.

 • I Åbo och S:t Karins församlingar sker lysningen före vigseln på en söndag man har kommit överens om med brudparet.
 • Lysningen publiceras också i de kyrkliga anmälningarna i tidningarna följande vecka.
 • Lysningen kan göras i er hemförsamlings kyrka eller till exempel i vigselkyrkan.
 • När ni ansöker om hindersprövning kan ni komma överens om var och när lysningen sker.
 • Om hindersprövningen är utförd i magistraten, måste man skilt komma överens om lysningen.
  Fyll i den bifogade lysningsbegäran -blanketten och för den till centralregistret tillsammans med en kopia av hinderlöshetsintyget.
 • Man kan också tacka nej till lysning i kyrka och/eller tidning.

Lysningsbegäran
Lysningsbegäran (på finska)

 

Val av efternamn

Lagstiftningen beträffande för-och efternamn förnyades i början av år 2019. De som ska gifta sig har nu fler valmöjligheter beträffande val av efternamn eller efternamnskombination:

 1. Båda makarna behåller det efternamn de har när de ingår äktenskap.
 2. Makarna tar ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination, som båda makarna stavar exakt likadant.
 3. Makarna kommer överens om att en av dem bildar en efternamnskombination, som inte är gemensam, av sitt eget efternamn eller ett av efternamnen i sin efternamnskombination och makans/makens efternamn eller ett av efternamnen i makans/makens efternamnskombination. Båda makarna har självständig rätt att bilda en efternamnskombination. Ett efternamn som överförs till den andra makan/maken ska dock behållas också av den maka/make från vilken namnet överförs.
 4. En av makarna tar ett av efternamnen i sin makas/makes efternamnskombination som sitt efternamn.

Som gemensamt efternamn eller en del av en gemensam efternamnskombination kan makarna välja ett efternamn som en av makarna har när hindersprövning begärs eller som någondera av makarna senast har haft som ogift. Däremot kan den nya makan/maken inte ta ett efternamn som den andra fått vid ett tidigare äktenskap.

Val av efternamn i samband med vigsel ska anmälas redan i samband med hindersprövningen.

Ytterligare information och exempel hittar du här:

Postadress för blanketter

Man kan också fylla i blanketterna hemma och posta dem till centralregistret. Om man väljer att fylla i blanketten för ansökning om hindersprövning hemma ska underskrifterna bestyrkas av två vittnen. Kom ihåg att posta både blankett för ansökning om hindersprövning och blanketten för lysning. Blanketterna kan postas till adressen:

 • Åbo svenska församling, PB 922, 20101 Åbo
 • Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Centralregistret/vigslar, PB 922, 20101 Åbo