Domkyrkans kapell som festplatser

Mer än hälften av Åbo domkyrkas många kapell är idag historiska gravkapell. Allhelgonakapellet eller högkoret, Helga Korsets kapell eller Mikael Agricolas kapell, Borgmästarkoret och Skarpskyttekapellet används samtliga för församlingsverksamhet. De kan också bokas för t.ex. dop eller vigslar.

I Domkyrkans kyrksal finns plats för 900 personer. Mittskeppets pelare stör sikten i kanterna av kyrksalen. Kyrksalen har en huvudorgel med 81 stämmor och en liten kororgel. I kyrksalen finns också ett piano.

I högkoret eller Allhelgonakapellet ordnas bl.a. dop. Fokus i högkoret, som är byggt på 1400-talet, är Domkyrkans högaltare med altartavla. Kring högkoret går en serie fresker från 1800-talet, skapade av hovmålaren R. W. Ekman. Även takvalvets himmel och änglar är gjorda av Ekman. I högkoret finns plats för stolar för cirka 60 personer.

Helga korsets kapell eller Mikael Agricolas kapell är ett vackert och mångsidigt valvkapell vid Domkyrkans södra vägg. Dagens kapell skapades genom en sammanslagning av Sankta Katarinas och Sankt Bartolomeus kapell och har under medeltiden dekorerats med bilder av evangelisterna och heliga förbedjare samt med växtornament. I Helga korsets kapell ordnas bl.a. evenemang för barn samt utställningar. I kapellet finns ett litet och modernt Agricola-altare och där finns utrymme för 50 sittplatser.

Borgmästarkoret är en plats för tyst bön i Domkyrkan. Dessutom ordnas där bl.a. nattvardsgudstjänster. I Borgmästarkoret fanns på medeltiden Heliga Treenighetens huvudaltare som borgmästaren och rådmännen i Åbo bekostade. Det nuvarande altaret med skrank är placerat under ett medeltida krucifix. Borgmästarkoret rymmer 50 personer.

Skarpskyttekapellet till vänster om ingången till kyrkans är ett avskilt kapell. Sitt namn har kapellet fått av att det på 1800-talet användes som kapell för Finska grenadjär-skarpskyttebataljonen och som militärkyrka för en bataljon soldater från Ryssland. Idag ber man vesper i kapellet varje vardagskväll och bland annat Domkyrkans internationella församling har verksamhet i kapellet. Skarpskyttekapellet lämpar sig väl för små tillställningar för cirka 70 personer. Tack vare takhöjden har kapellet fin akustik och ett långt eko som kan vara besvärligt för personer med nedsatt hörsel. I Skarpskyttekapellet finns en egen orgel.