Välkommen att bli vår A-kantor!

24.7.2019 21.00

Åbo svenska församling hör till Åbolands prosteri i Borgå stift och har ca 9 200 medlemmar.
Församlingen verkar i två städer: Åbo och S:t Karins och har 13 anställda.

 

Välkommen att bli vår
A-kantor!

 

Vi söker dig som vill utveckla kyrkomusiken i vår församling och ansvara för församlingens musikliv, konserter och kontakten till andra musikaktörer på församlingens område. Vi firar högmässa i Åbo domkyrka på söndagar och fortsätter gudstjänsten i vår vardag och i vår veckoverksamhet. Gudstjänsten genomsyrar vår församling. Vår huvudmålsättning är att få så många som möjligt engagerade att bygga församling tillsammans.

Du ska ha A-kantorsexamen och behöver vara socialt kompetent, ha god samarbetsförmåga och vilja att jobba med delaktighet och frivilliga medarbetare.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Som meriter beaktas
                      - god förmåga att använda finska i tal och skrift
                      - mångsidiga musikaliska färdigheter
                      - erfarenhet av och förmåga att arbeta med barn och ungdomar

Lön enligt kravgrupp 601/60. Tjänsten förutsätter medlemskap i Finlands ev.luth. kyrka. Läkarintyg och utdrag ur brottsregistret bör företes innan tjänsten tillträds. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid.

Ansökan riktas till Församlingsrådet i Åbo svenska församling och skickas per e-post till församlingsrådets ordförande, kyrkoherde Mia Bäck, mia.back@evl.fi, senast 30.8 kl. 15. Kyrkoherden ger också närmare uppgifter om tjänsten (040-3417 466, från och med 12.8).

« Till nyhetslistan