Åbo domkyrka söker berättelser om sig själv

14.1.2020 10.41

Åbo Domkyrka. Foto: Timo Jakonen. Åbo domkyrka

Finlands nationalhelgedom, Åbo domkyrka vigdes i bruk den 17.6. år 1300. År 2020 fyller Domkyrkan alltså 720 år. Kyrkan har stått på Aura ås strand genom århundradena och den har blivit en oskiljbar del av det finska och speciellt åbobornas själslandskap. 

Domkyrkans århundraden rymmer mycket historia men också flera berättelser ur även vår tid. Åbo domkyrkoförsamling vill nu samla minnen, berättelser och tankar inför kyrkans 720-årsjubileum, eftersom katedralen har påverkat många liv på många olika sätt: En såg Karin Månsdotters sarkofag som barn och blev så intresserad av historia att hen började studera historia på Åbo universitet. En annan hälsar domkyrkan artigt varje gång hen promenerar förbi medan en tredje hinner ännu till bussen efter jobbet om domkyrkans klocka ringer kvart över vid Braheparken. En besökare läste som barn i Villmanstrand Mika Waltaris bok Mikael Ludenfot och bestämde sig för att någon dag åka till den ”mystiska kyrkan i väst”. Dessutom kommer många blivande brudar från tidigare decennier ihåg hur kyrkans mittgångs röda jutematta ryckte i slöjan hela vägen fram till altaret. 

Åbo domkyrka är en nationalskatt men den är sist och slutligen byggd för människorna. Därför är avsikten med insamlingen av historier att ge en möjlighet åt dessa människor att berätta vad Domkyrkan betyder åt dem. Insamlingen inför 720-årsjubileet är i gång till slutet av mars men berättelser och minnen kan skickas när som helst. Det som idag känns som en omärkvärdig detalj kan redan om ett par hundra år vara viktig information. Berättelser och minnen kan skickas till e-postadressen turun.tuomiokirkko@evl.fi eller postadressen Åbo domkyrka, Domkyrkogatan 1, 20500 Åbo. Åbo domkyrkoförsamling reserverar rätten att bearbeta och redigera de berättelser som skickas in. 

 

Mera information: Peter Eriksson, församlingspastor, tel. 040 341 7192, peter.eriksson@evl.fi

 

« Till nyhetslistan