Biskopsvisitation i Åbo svenska församling 1-3.4.2022

Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand förrättade visitation i Åbo svenska församling 1-3 april. I biskopsvisitationen deltog också prästassessor Stina Lindgård, lagfaren assessor Lars-Eric Henricson, stiftssekreterare Virva Nyback och notarie Linus Stråhlman.

Biskopen besöker med jämna mellanrum stiftets församlingar och förrättar biskopsvisitation. Förra gången det genomfördes biskopsvisitation i Åbo svenska församling var år 2005 i samband med invigningen av församlingshemmet Aurelia.

I biskopsvisitationen överlägger biskopen med församlingens anställda och förtroendevalda samt träffar församlingsmedlemmar. I överläggningarna behandlas tyngdpunkterna i församlingens verksamhet, arbetsmiljön samt förvaltningen och ekonomin. Inför biskopsvisitationen sammanställde församlingen en omvärldsanalys med information om det sammanhang som församlingen verkar i.

Åbo svenska församling är en del av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Åbo svenska församling är den enda församlingen som hör till Borgå stift, de nio finskspråkiga församlingarna i samfälligheten hör till Åbo ärkestift.
 

Programmet var följande under biskopsvisitationen

Fredagen den 1 april 

  • Kl. 8.15 Morgonsamling i S:t Karins svenska skola 
  • Kl. 8.30 Medverkan vid två lektioner i S:t Karins svenska skola 
  • Kl. 11:30 Lunch i Åbo domkyrka, presentation av den kommande renoveringen. 
  • Kl. 13.00 Besök på Åbo Akademi. Samtal med rektor Mikael Lindfelt och ÅA:s ledning. Föreläsningar av två forskare. 
  • Kl. 17.00 Pizza-kväll med ungdomar och unga vuxna i Ungdomshålan, Aurelia, vån. 2. Avslutades med andakt av biskopen. 

Lördagen den 2 april 

  • Kl. 10.00 Överläggning med personalen, Aurelia 
  • Kl. 13.00 Överläggning med förtroendevalda i musiksalen, Aurelia 
  • Kl. 19.30 Psalmkväll med finlandssvenska psalmer i domkyrkan. Biskopen höll andakt. 


Söndagen den 3 april 

  • Kl. 12.00 Högmässa i Domkyrkan. Biskop Bo-Göran Åstrand predikade, kyrkoherde Mia Bäck var liturg. Christian Juslin ansvarade för musiken tillsammans med Filip Schauman. Åbo Svenska Kyrkokör och ÅSFs barnkör (dir. Sofia Liljeström) medverkade. Efter mässan var det kyrkkaffe i Aurelia. Omedelbart efteråt hölls den allmänna visitationsstämma på samma plats. Till stämman kallades församlingens alla medlemmar.