När någon dör

Under fem onsdagar i höst ordnar församlingen en kurs som ger praktiska verktyg för att hantera döden. Församlingspastor Maria Björkgren-Vikström samtalar med experter som arbetar med döden på olika sätt. Ämnen som kommer att tas upp är bland annat palliativ vård, omhändertagandet av kroppen, juridiska råd, gravkontorets tjänster, begravningen och sorgebearbetning. 

Efter varje kurstillfälle bjuder församlingen på en kopp te. Mera info om kursen får du av Maria Björkgren-Vikström. Ingen anmälan krävs.

Om du vill delta och råkar ha barn i åldern 3-9 år är barnen välkomna att delta i Äventyrsklubben i Aurelias andra våning.

13.9 Maria Wikström från församlingarnas gravkontor berättar om deras tjänster och svarar på frågor om praktiska arrangemang och vem man kan kontakta när någon dött.
27.9 Läkaren Terhi Vörlund-Wallenius och sjukskötaren Nadja Flöijer talar om vården vid livets slutskede och vad som händer med kroppen när någon dör.
11.10 Kantorn Nicholas Söderlund och prästen Malena Björkgren berättar om jordfästningen och vad man kan tänka på inför den.
25.10 Juristen Laura Laineenkare ger råd i juridiska frågor som man möter före och efter dödsfallet.
8.11 Ärkebiskop emeritus John Vikström och prästen Maria Wikstedt samtalar om sorg, sorgebearbetning och det kristna hoppet.

På bilden finns altaret i Uppståndelsekapellet. Framför altaret finns en vit kista med vackra blommor på.
Jordfästning i Uppståndelsekapellet i augusti 2023.
Solen lyser bland trädtopparna på Åbo gravgård. Gravstenar anas i bakgrunden.
Åbo gravgård våren 2023.

Tag kontakt