Kakskerta kyrka

Kakskerta kyrkoväg 110 , 20960 Åbo
040 341 7497

Kakskerta kyrka

Det berättas att invånarna på ön Kakskerta år 1686 fick en enorm fångst av fisk nära den strand där kyrkan idag står. Det ansåg man vara ett tecken från Gud: på den platsen skulle man bygga en kyrka. Fångsten på hundra tunnor lake såldes på torget i Åbo. Det blev grundplåten till kyrkobygget. Kungen beviljade byggtillstånd år 1693, men år av krig och missväxt plågade öborna. Den kyrkliga förvaltningen var inte heller värst entusiastisk.

Det var svårt att ta sig till moderkyrkan i S:t Karins på fastlandet. Endast vid större kyrkliga helger ordnades gudstjänster på Brinkhall gård. Kakskertaborna vände sig åter till kungen och fick ett nytt byggtillstånd år 1764.

På 1700-talet byggde man ofta billiga kyrkor i trä, men trots kärva tider ville man ha en stenkyrka på Kakskerta. Godsägaren Henrik Johan Krey var ett viktigt stöd för kyrkobyggarna och Kakskertaborna gjorde dagsverken på kyrkobygget.

En av få stenkyrkor från 1700-talet byggdes därmed på Brinkhall gårds marker. Dit var det lätt att ta sig med kyrkbåt från andra håll i skärgården. Kyrkan invigdes i december 1769, trots att den då var halvfärdig.

Öppettider och bokning

Kakskerta kyrka är öppen i samband med evenemang och enligt överenskommelse. Man kan boka lokaliteterna genom att kontakta Martinsförsamlingens församlingssekreterare på numret 040 341 7377.

Kakskerta kyrka som festplats

Kakskerta kyrka är idag en av tre kyrkor i Martinsförsamlingen i Åbo. Om somrarna är kyrkan vid stranden en populär vigselkyrka. Tack vare den goda akustiken ordnas också konserter i kyrkan.

Kyrksalen rymmer 200 personer. För familjefester eller minnesstunder kan man kontakta Martinsförsamlingens församlingssekreterare på 040 341 7377 för att få information om andra lokaliteter.

Parkeringsplatser

Kakskerta kyrka har en egen parkeringsplats för bilar. Man kan också ta sig till kyrkan med kollektivtrafik. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt (länken leder till en annan webbplats).

Tillgänglighet

  • Kyrkan är tillgänglig för personer med rörelsehinder
  • Kyrkan är tillgänglig för blinda
  • I kyrkan finns en induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel
Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp